top of page
D-listi Sjálfstæðisfélags Hveragerðis__1

Saga Sjálfstæðisfélag Hveragerðis

Stofnfundur Sjálfstæðisfélag Hveragerðis var haldinn 29. maí 2001 þegar Bæjarmálafélagið og Sjálfstæðisfélagið Ingólfur sameinuðust í eitt félag. Fyrir það hafði Sjálfstæðisfélagið Ingólfur verið starfandi frá árinu 1948.

Sjálfstæðisfélagið í Hveragerði hefur lengi verið með virkustu Sjálfstæðisfélögum á landinu, þannig hefur félagið í Hveragerði haldið laugardagskaffi á hverjum laugardegi yfir vetrar mánuðina nær sleitulaust frá árinu 1996 ásamt því að halda úti ýmiskonar öðrum skemmtunum.

Sjálfstæðisfélag Hveragerðis hefur í yfir 20 ár gefið út blaðið Bláhver, sem upphaflega hét BS Hvergerðingur. Blaðið var um sinn gefið reglulega út, en í dag er það einna helst gefið út í kringum kosningar og svo hið árlega Jólablað Bláhvers.

Frá því að Hveragerðishreppi var skipt út úr Ölfushreppi og kosið var til hreppsnefnda í sveitarfélögunum í apríl 1946 hefur Sjálfstæðisfélagið boðið fram lista í hverjum sveitarstjórnakosningum síðan. Sjálfstæðisfélagið náði fyrst hreinum meirihluta í kosningunum árið 1954. D-listinn í Hveragerði hafði hreinan meirihluta í sveitarstjórn frá 2006-2022 eða í 16 ár.

Saga félagsins

Stjórn félagsins

Stjórn 2023

Ingibjörg Zoëga - Formaður
Kristján Á. Gunnarsson
Geir Guðjósson
Thelma Rós Kristinsdóttir
Hanna Lovisa Olsen
Lilja Björg Kjartansdóttir
Sighvatur Fannar Nathanaelsson

 

Varastjórn:
Jón Aron Sigmundsson
Nína Margrét Pálmadóttir
Birkir Sveinsson

Stjórn félagsins
Fyrri stjórnir

Fyrri stjórnir félagsins

Hér er að finna upplýsingar um fyrri stjórnir félagsins.

Stjórn Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerði 2022
Á myndina vantar Laufeyju Sif

Ingibjörg Zoega - Formaður

Kristján A. Gunnarsson, varaformaður

Geir Guðjónsson, gjaldkeri

Thelma Rós Kristinsdóttir, ritari

Hanna Lovísa Olsen, meðstjórnandi

Varamenn :

Birkir Sveinsson

Laufey Sif Lárusdóttir

Stjórn 2022

Stjórn 2020-2022

Ingibjörg Zoega - Formaður

Geir Guðjónsson - Gjaldkeri

Smári Stefánsson

Thelma Rós Kristinsdóttir

Andri Svavarsson

Varamenn :

Birkir Sveinsson

Laufey Sif Lárusdóttir

stjorn.jpg

Ársreikningar félagsins

Hér er að finna ársreikninga Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerði

Ársreikningur 2023

Ársreikningur 2022

Sveitarstjórnarkosningar 2022

Ársreikningur 2021

Ársreikningur 2020

Ársreikningur 2019

Ársreikningur 2018

Ársreikningur 2017

Ársreikninar

Lög félagsins

Hér er að finna lög Sjálfstæðisfélagsins í Hveragerði

I. kafli: Nafn og tilgangur

 

1. gr.
Félagið heitir Sjálfstæðisfélag Hveragerðis.

 

2. gr.
Markmið félagsins er: 

1. Að berjast fyrir sjálfstæðisstefnunni, sem hefur einstaklings- og atvinnufrelsi og hagsmuni allra að leiðarljósi óháð stétt eða kyni.

2. Að halda úti almennu félagsstarfi fyrir sjálfstæðismenn Í Hveragerði.

3. Að vinna að sem mestu kjörfylgi Sjálfstæðisflokksins við kosningar til Alþingis og sveitarstjórnar. 

4. Að koma á framfæri við kjörna fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, hvort sem er á Alþingi eða í sveitastjórn, ábendingum um sameiginleg hagsmunamál íbúa svæðisins og vinna að framgangi þeirra.

 

II. Kafli: Félagar

 

3. gr.
Aðild að félaginu hafa allir flokksbundnir sjálfstæðismenn með lögheimili í Hveragerði.

 

4. gr.

Hver sá sem óskar eftir inngöngu í félagið skal sækja um það skriflega til stjórnar félagsins.

 

5. gr.

Félagsfundur getur að fenginni tillögu stjórnar og með 2/3 hluta atkvæða vikið úr félaginu hverjum þeim, sem að áliti hennar brýtur lög félagsins eða vinnur gegn stefnu flokksins.
 

III. Kafli: Stjórn félagsins og starfsemi

 

6. gr.
Stjórn félagsins skal kosin á aðalfundi, til eins árs í senn. Stjórnina skipa sjö aðalmenn, að formanni meðtöldum, en hann skal kosinn sérstaklega á aðalfundi. Á aðalfundi skal jafnframt kjósa þrjá varamenn og tvo skoðunarmenn reikninga.

 

7. gr.
Innan stjórnar skulu starfa varaformaður, ritari og gjaldkeri auk formanns. Að frátöldum formanni skal stjórnin skipta með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.

 

8. gr.
Stjórnin heldur fundi eins oft og þurfa þykir. Óski þrír stjórnarmenn eftir fundi og sendi um það skriflega ósk til formanns félagsins, er skylt að halda stjórnarfund.

 

9. gr.
Aðalfundur hefur æðsta vald um málefni félagsins. Aðalfund skal halda árlega og eigi síðar en 1. maí ár hvert. Boðað skal til fundarins með að minnsta kosti einnar viku fyrirvara og hann auglýstur opinberlega.

 

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

            1.   Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu starfsári.
            2.   Reikningsskil.
            3.   Kjör stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna reikninga.

            4.   Kjör fulltrúa í blaðastjórn og hússtjórn.
            5.   Kjör fulltrúa í fulltrúaráð sjálfstæðisfélaganna.
            6.   Kjör fulltrúa í kjördæmisráð.
            7.   Ákvörðun um félagsgjald.
            8.   Tillögur um lagabreytingar.
            9.   Önnur mál.

 

10. gr.
Félagsfundir skulu haldnir svo oft sem þurfa þykir og skal stjórn félagsins kappkosta að rækja að öðru leyti hverskonar starfsemi, sem líkleg er til að efla félagið og styrkja málstað þess.

Fund skal halda ef minnst 2/3 hluti félagsmanna Sjálfstæðisfélagsins krefst þess í bréfi til stjórnar. Fundi félagsins skal boða opinberlega.

 

IV. Kafli: Félagsgjald o.fl.

 

11. gr.
Aðalfundur félagsins ákveður upphæð félagsgjalds.

 

12. gr.
Reikningstímabil félagsins miðast við almanaksár.

 

V. Kafli: Lagabreytingar o.fl.

 

13. gr.
Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi með 2/3 hluta greiddra atkvæða fundarmanna.

 

14. gr.
Tillögur um lagabreytingar skulu hafa borist stjórn félagsins eigi seinna en tveim vikum fyrir aðalfund og skulu þær vera aðgengilegar félagsmönnum með að minnsta kosti einnar viku fyrirvara.

 

15. gr.
Að öðru leyti starfar félagið samkvæmt skipulagsreglum Sjálfstæðisflokksins.

 

16. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Lög félagsins
bottom of page